Kalendarz roku szkolnego

Znajdziesz tu informacje o: 
informacje dla rodziców na rok szkolny 2019/2020

- SPRAWACH BIEŻĄCYCH SZKOŁY

- UROCZYSTOŚCIACH I IMPREZACH SZKOLNYCH W ROKU 2018/2019

- DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
- NAUCZYCIELACH UCZĄCYCH W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

- RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

-SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU AKTYWNA TABLICA

-   SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH GIER I ZABAW RUCHOWYCH ZORGANIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA PRZĘSTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ
„RAZEM BEZPIECZNIEJ” IM. WŁADYSŁAWA STASIAKA NA LATA 2016 I 2017
„ ŚWIADOMIE BEZPIECZNI W GMINIE PRZYBIERNÓW


BARDZO PROSIMY O WPŁATY 1% PODATKU DOCHODOWEGO NA TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI W SZCZECINIE.
KOŁO PRZYJACIÓŁ DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. KOMARA I T. ŚLUSARSKIEGO W CZARNOGŁOWACH NR KRS 0000133561

UWAGA!!!

                                        W Y K A Z podręczników do klasy 0 na rok szkolny 2019/2020

                        „Szkoła za pasem” – roczne przygotowanie do szkoły

                          Karty pracy 1, 2, 3, 4  

                        Szkoła za pasem – kolekcja cyferek

                        Szkoła za pasem – kolekcja literek

                        M. Jelonek, K. Wójcik – Bożętka

                        Wydawnictwo Edukacyjne

                      „Jesteśmy dziećmi Boga”

                        Podręcznik i ćwiczenia do religii

                        Władysław Kubik, WAM Kraków 2011

 

    - strój gimnastyczny, buty zmienne,

    - ręcznik, kubek, szczoteczka do zębów, pasta do zębów

    - blok, nożyczki, wycinanki, klej, farby

    - kolorowanka, plastelina.

 

Informacja dla Rodziców – klasa I  Rok szkolny 2019/2020

Podręczniki i ćwiczenia do klasy I są zapewnione

w szkole. Zostaną rozdane we wrześniu.


Ponadto należy kupić:

KLASA I – JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA – katechizm

Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej

JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA – Zeszyt ucznia

Autor: Władysław Kubik SJ (red.)

Data wydania: lipiec 2011

Nowa podstawa programowa 2010

Seria: W drodze do Wieczernika

1.     Strój apelowy

2.     koszulkę (T-shirt) białą na w-f

3.     spodenki na w-f granatowe lub czarne

4.     obuwie gimnastyczne (tenisówki)

5.     zeszyt do kontaktów z rodzicami

6.     zeszyty 1 w kratkę, 2 w linie, 1 do muzyki

7.     2 BLOKI RYSUNKOWE (KOLOROWY I BIAŁY), 2 BLOKI TECHNICZNE (KOLOROWY I BIAŁY), WYCINANKA, FARBY PLAKATOWE, PLASTELINA, KLEJ, NOZYCZKI, LICZYDŁO, 2 TECZKI PAPIEROWE WIĄZANEI,KREDKI ŚWIECOWE, DUŻY BLOK KOLOROWY, PASTELE SUCHE I OLEJNE ( JEŚLI ZOSTAŁY ZNISZCZONE LUB NIE ZAKUPIONE DO KLASY I ), BIBUŁA ( 5 RÓŻNYCH KOLORÓW ).

 

 

Informacja dla Rodziców – klasa II Rok szkolny 2019/2020

Podręczniki i ćwiczenia do klasy II są zapewnione

w szkole. Zostaną rozdane we wrześniu.

Ponadto należy kupić:


KLASA IIKOCHAMY PANA JEZUSA – katechizm

Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej

KOCHAMY PANA JEZUSA – zeszyt ucznia

Ćwiczenia do religii dla klasy II szkoły podstawowej

Autor: Władysław Kubik SJ (red.)

Wydanie: pierwsze

Data wydania: lipiec 2012

Nowa podstawa programowa katechezy

Seria: W drodze do Wieczernika

1.     strój apelowy

2.     koszulkę (T-shirt) białą na w-f

3.     spodenki na w-f granatowe lub czarne

4.     obuwie gimnastyczne (tenisówki)

5.     zeszyt do kontaktów z rodzicami (16 kartkowy )

6.     zeszyty 1 w kratkę , 2 w linię, 1 do muzyki

7.     2 BLOKI RYSUNKOWE (KOLOROWY I BIAŁY), 2 BLOKI TECHNICZNE (KOLOROWY I BIAŁY), WYCINANKA, FARBY PLAKATOWE, PLASTELINA, KLEJ, NOZYCZKI, LICZYDŁO, 2 TECZKI PAPIEROWE WIĄZANEI,KREDKI ŚWIECOWE, DUŻY BLOK KOLOROWY, PASTELE SUCHE I OLEJNE ( JEŚLI ZOSTAŁY ZNISZCZONE LUB NIE ZAKUPIONE DO KLASY I ), BIBUŁA ( 5 RÓŻNYCH KOLORÓW ).

 

 

Informacja dla Rodziców – klasa III Rok szkolny 2019/2020

Podręczniki i ćwiczenia do klasy III są zapewnione

w szkole. Zostaną rozdane we wrześniu.

Ponadto należy kupić:

Religia-  "Przyjmujemy Pana Jezusa „- katechizm + zeszyt ucznia W.

  dla klasy III Kubik DJ (red) wyd. pierwsze 2013 seria

  w drodze do Wieczernika
  Nowa podstawa programowa
     

1. strój apelowy

2. koszulkę (T-shirt) białą na w-f

3. spodenki na w-f granatowe lub czarne

4. obuwie gimnastyczne (tenisówki)

5. zeszyt do kontaktów z rodzicami (16 kartkowy )

6. zeszyty 1 w kratkę , 2 w linię, 1 do muzyki

7. 2 BLOKI RYSUNKOWE (KOLOROWY I BIAŁY), 2 BLOKI TECHNICZNE (KOLOROWY I BIAŁY), WYCINANKA, FARBY PLAKATOWE, PLASTELINA, KLEJ, NOZYCZKI, LICZYDŁO, 2 TECZKI PAPIEROWE WIĄZANE, KREDKI ŚWIECOWE, DUŻY BLOK KOLOROWY, PASTELE SUCHE I OLEJNE ( JEŚLI ZOSTAŁY ZNISZCZONE LUB NIE ZAKUPIONE DO KLASY I ), BIBUŁA ( 5 RÓŻNYCH KOLORÓW ).

 

Informacja dla Rodziców – klasa IV Rok szkolny 2019/2020

Podręczniki i ćwiczenia do klasy IV są zapewnione

w szkole. Zostaną rozdane we wrześniu.

Ponadto należy kupić:

Religia

KLASA IV – ZAPROSZENI PRZEZ BOGA – katechizm 2012r.

Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej

ZAPROSZENI PRZEZ BOGA – zeszyt ucznia 2012 r.

Zeszyt ucznia do religii dla IV klasy szkoły podstawowej

Autor: Zbigniew Marek SJ (red.)

Wydanie: pierwsze

Data wydania: lipiec 2012

Nowa podstawa programowa katechezy

Seria: Drogi Przymierza

1.     Strój apelowy

2.     Koszulkę (t-shirt) białą na w-f

3.     Spodenki na w-f granatowe lub czarne

4.     Obuwie gimnastyczne(tenisówki)

5.     Dzienniczek ucznia

6.     Flet

7.     2 bloki rysunkowe(kolorowy +biały), 2 bloki techniczne( kolorowy + biały), wycinanka, farby plakatowe, plastelina, kredki świecowe, klej, nożyczki, duży blok rysunkowy biały, duży blok kolorowy( rysunkowy lub techniczny), pastele suche, pastele olejowe.

 

Informacja dla Rodziców – klasa V Rok szkolny 2019/2020

Podręczniki i ćwiczenia do klasy V są zapewnione

w szkole. Zostaną rozdane we wrześniu.

Ponadto należy kupić:

Religia – „ Obdarowani przez Boga” podręcznik i zeszyt ucznia klasa V

Z. Marek wyd.2013

WAM Kraków- można odkupić podręcznik

1.     Strój apelowy

2.     Koszulkę (t-shirt) białą na w-f

3.     Spodenki na w-f granatowe lub czarne

4.     Obuwie gimnastyczne(tenisówki)

5.     Dzienniczek ucznia

6.     Flet

7.     Przybory plastyczne: kredki, farby, bloki, pędzle, ołówki (twardy i miękki)

 

Informacja dla Rodziców – klasa VI Rok szkolny 2019/2020

Podręczniki i ćwiczenia do klasy VI są zapewnione

w szkole. Zostaną rozdane we wrześniu.

Ponadto należy kupić:

Religia - „ Przemienieni przez Boga" kl. VI - podręcznik i zeszyt ucznia
Z. Marek

WAM Kraków- można odkupić podręcznik

1.     Strój apelowy

2.     Koszulkę (t-shirt) białą na w-f

3.     Spodenki na w-f granatowe lub czarne

4.     Obuwie gimnastyczne(tenisówki)

5.     Dzienniczek ucznia

6.     Flet

7.     Przybory plastyczne: kredki, farby, bloki, pędzle, ołówki (twardy i miękki), pastele (suche, olejowe)

 

Informacja dla rodziców – klasa VII Rok szkolny 2019/2020

Podręczniki i ćwiczenia do klasy VII są zapewnione

w szkole. Zostaną rozdane we wrześniu.

Ponadto należy kupić:

1.     Strój apelowy

2.     Koszulkę (t-shirt) białą na w-f

3.     Spodenki na w-f granatowe lub czarne

4.     Obuwie gimnastyczne(tenisówki)

5.     Dzienniczek ucznia

6.     Flet

7.     Przybory szkolne

 

Informacja dla rodziców – klasa VIII Rok szkolny 2019/2020

Podręczniki i ćwiczenia do klasy VIII są zapewnione

w szkole. Zostaną rozdane we wrześniu.

Ponadto należy kupić:

1.     Strój apelowy

2.     Koszulkę (t-shirt) białą na w-f

3.     Spodenki na w-f granatowe lub czarne

4.     Obuwie gimnastyczne(tenisówki)

5.     Dzienniczek ucznia

6.     Flet

7.     Przybory szkolne                                                         

                                          

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Obszar badania – szkoła, środowisko lokalne

Wymaganie: WYKORZYSTYWANE SĄ ZASOBY SZKOŁY ORAZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO NA RZECZ WZAJEMNEGO ROZWOJU.

Cel ewaluacji: Pozyskane informacje o formach i efektywności współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz ocena tej współpracy.

I . Charakterystyka wymagania:

A.     Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.

B.     Szkoła w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

C.     Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój.

D.     Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów.

II. Co mieści się w wymaganiu?

1). Kontekst środowiskowy szkoły.

2). Jak stwarza się przestrzeń do wymiany obopólnej służącej rozwojowi, np. czy nauka pewnych zachowań i postaw w szkole ma swoją kontynuację w środowisku lokalnym?

3). Zdefiniowanie potencjału szkoły i otaczających ją podmiotów oraz ustalenie, jakie są możliwości właściwego wykorzystania tego potencjału dla dobra obu stron.

4). Kulturotwórcza i animacyjna rola szkoły w środowisku lokalnym.

III. Pytania badawcze (kluczowe):

·         Czy najważniejsze potrzeby szkoły i środowiska lokalnego są badane, rozpoznawane, ocenianie i zaspakajane?

·         Czy działania podejmowane przez szkołę w celu zaspakajania potrzeb własnych i społeczności wykorzystują zasoby własne i środowiska lokalnego?

·         Czy podejmowane przez szkołę działania służą zaspakajaniu potrzeb własnych     i środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju?

 

 

IV. Wskazanie źródeł informacji.

A.     Badanie ewaluacyjne przeprowadzono przez zespół ewaluatorów w składzie:

Katarzyna Grześkowiak – pedagog szkolna, wychowawca świetlicy

Urszula Maciejewska – nauczyciel wychowania fizycznego

Emilia Kowalewska – nauczyciel matematyki

Magdalena Fiłkowska- nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

 

B.     Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:

a). wywiad z przedstawicielem organu prowadzącego, Prezesem OSP w Czarnogłowach, Sołtys Sołectwa Czarnogłowy, przedstawicielką Nadleśnictwa Rokita odpowiedzialną za promocję

 i edukację, dyrektor Gminnego Centrum Kulturowego w Przybiernowie, instruktor Ośrodka Kultury w Czarnogłowach

b). ankiety przeprowadzone wśród nauczycieli, uczniów, rodziców

c). analiza dokumentacji (dzienniki szkolne, protokoły spotkań z rodzicami, zeszyty wychowawcze, plany wychowawcze dla poszczególnych klas, Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, Roczny Plan Pracy Szkoły, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, kroniki szkolne)

d).wykorzystanie innych źródeł informacji (strona internetowa szkoły, gminy, tablice, gazetki ścienne, podziękowania, uzasadnienie odznaczeń dla szkoły)

 

V. Termin przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych.

·         Ewaluację przeprowadzono w roku szkolnym 2018/2019 według ustalonego harmonogramu czynności ewaluacyjnych.

VI. Prezentacja wyników ewaluacji.

SPECYFIKA DZIAŁANIA SZKOŁY:

- środowisko wiejskie

            - uczniowie dojeżdżający i miejscowi

            - plan zajęć dostosowany do rozkładu jazdy autobusu

            - rozległy teren

            - różnica statusu materialnego rodzin

            - brak infrastruktury kulturalnej

            - niezbyt wysokie zasoby finansowe na rozwój kulturalny środowiska

            - potrzeba korzystania z dofinansowania ze środków zewnętrznych (dotacje, środki       UE itp.)

Ad I. W szkole rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.

            Na podstawie przeprowadzonych rozmów z przedstawicielem organu prowadzącego, osobą reprezentującą jednego z partnerów szkoły, dyrektorem szkoły, nauczycielami, przedstawicielami rodziców, analizy różnego rodzaju dokumentacji, przeprowadzonych ankiet, badano, czy w szkole rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Stwierdzić należy, że rozpoznaje się je i wykorzystuje posiadane zasoby na rzecz własnego rozwoju i rozwoju środowiska lokalnego. Wszyscy rozmówcy widzą ogromną rolę szkoły, która pełni rozmaite funkcje w tymże środowisku, tj.

- edukacyjną,

- kulturotwórczą,

- integracyjną,

- podnoszącą poziom świadomości i poziom intelektualny mieszkańców,

- promującą lokalne środowisko,

 - wzmacniającą patriotyzm lokalny, postawy patriotyczne,

- podnoszącą poziom uwrażliwienia na krzywdę, biedę innych, pomoc osobom potrzebującym (wolontariat)

            Szkoła jest w stałej współpracy wieloma instytucjami, organizacjami i szkołami na terenie gminy i powiatu, do których odwołuje się zarówno z zapytaniem o pomoc                                i wsparcie, ale i z propozycjami działań. Ze względu na to, iż posiada odpowiednie zasoby w postaci:

- wysoko wykształconej i doświadczonej kadry pedagogicznej (nauczycieli i wychowawców),

- bazy lokalowej (tj. sali sportowe, pracowni komputerowej, sprzętu komputerowego, biblioteki),

- uczniów i rodziców,

przystępuje do wielu działań na rzecz własnego jak i lokalnego środowiska. Są to działania o charakterze społecznym, edukacyjnym, ekologicznym i kulturalnym.

            Jakie są zatem sposoby rozpoznawania potrzeb własnych szkoły? To zależy od ich rodzaju. Najczęściej są to potrzeby o charakterze dydaktyczno – wychowawczym. Dotyczą one problemu podnoszenia poziomu wyników nauczania, niwelowania różnic kulturowych, mentalnych lub materialnych zauważanych przez nauczycieli wśród swoich uczniów.                 W pierwszym rzędzie to diagnozy wyników nauczania, obserwacja nauczycieli. Nierzadko także potrzeby jakie sygnalizują rodzice podczas spotkań ogólnych, klasowych czy indywidualnych rozmów.

            Szkoła zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie środowiska lokalnego w organizacji działań na rzecz dzieci, np. w celu dofinansowania wyjazdu na wycieczkę, organizacji konkursów lub innej pomocy materialnej dla osób potrzebujących. Rozmówcy wymienili tu między innymi Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Nadleśnictwo Rokita, Koło Wędkarskie „Pstrąg”, OPS Przybiernów, Sołectwo Czarnogłowy, Ośrodek Kultury w Czarnogłowach, parafię Rzymskokatolicką.

            Wszyscy badani zauważyli, że szkoła pełni ogromną rolę w środowisku, gdyż aktywizuje dzieci i ich rodziców do różnego rodzaju działań. O ich potrzebie mówią także sami uczniowie zaangażowani w pracę w Samorządzie Uczniowskim, Wolontariacie szkolnym, chórze szkolnym, którzy chętnie dzielą się swoimi pomysłami.

            W szkole planuje się pracę z uwzględnieniem potrzeb własnych ja i potrzeb środowiska lokalnego, bierze się przy tym pod uwagę zawsze jego specyfikę i możliwości. Zauważa się w ostatnim czasie znaczny wzrost aktywności społecznej uczniów na rzecz wsi, w której zamieszkują (przedstawienia w Ośrodku Kultury w Czarnogłowach, udzia w obchodach świąt okolicznościowych w świetlicach wiejskich, wspólne ogniska, śpiew przy gitarze, wspólne akcje sprzątające).

            Nauczyciele w swoich planach wychowawczych oraz obowiązujących w szkole dokumentach takich jak: Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, Roczny Plan Pracy Szkoły uwzględniają rozpoznawanie potrzeb własnych jak i środowiska. To na ich podstawie organizowane są wszelkiego rodzaju imprezy i wydarzenia dla uczniów, rodziców czy mieszkańców. Uwzględniane są także sugestie i pomysły ze strony rodziców oraz podmiotów współpracujących ze szkołą.

Ad II. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

            Na podstawie przeprowadzonych rozmów, analizy dokumentacji oraz innych źródeł informacji otrzymano odpowiedź na pytanie dotyczące tego, z jakimi instytucjami                                         i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym współpracuje szkoła, jakiego rodzaju jest to współpraca oraz na czym ona polega.

 

 

 

Urząd Gminy: 

Wójt – organizacja konkursów, udział w uroczystościach, stypendia dla uczniów za wysokie osiągnięcia edukacyjne, współorganizacja imprez patriotycznych, imprezy sportowe, imprezy kulturalno – społeczne „Cisy Przybiernowskie”, dożynki gminne, turnieje np. historyczny turniej wiedzy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie – nadzór nad dożywianiem uczniów, współpraca zainteresowanych wychowawców i pedagoga szkolnego                                     z asystentami rodzin.

Gminne Centrum Kultury w Przybiernowie orazOśrodek Kultury w Czarnogłowach – współpraca   i udział w organizacji uroczystości, imprez, udział uczniów w warsztatach, kursach, imprezach środowiskowych, festynach, rajdach, wycieczkach, spotkań przy ognisku, Mikołajki, spotkanie wigilijne, śniadanie wielkanocne itp.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – finansowanie pracy świetlicy terapeutycznej, warsztaty dla uczniów w zakresie różnorodnej profilaktyki, organizacja i finansowanie wycieczek, wypoczynku letniego, ferii zimowych, konkursów plastycznych, zakup nagród.

Zespół Interdyscyplinarny działający przy OPS Przybiernów – diagnozowanie i rozpoznawanie problemów uczniów i ich rodzin, udzielanie wsparcia i pomocy.

Zaprzyjaźnione szkoły – udział w konkursach, zawodach sportowych.

Ochotnicza Straż Pożarna Czarnogłowy – pokazy, pogadanki, prelekcje, pomoc w doraźnych pracach wokół szkoły.

Ośrodek Zdrowia „Balticmed” w Przybiernowie – współpraca z pielęgniarką szkolną, lekarzami.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Goleniowie – współpraca dyrektora szkoły, pedagog szkolnej, wychowawców, organizacja spotkań z pracownikami poradni dla uczniów, rodziców, nauczycieli, szkolenia, prelekcje, konsultacje.

Nadleśnictwo Rokita – organizacja spotkań w ramach edukacji leśnej, zawodoznawstwa, współorganizacja konkursów, sponsoring, spotkania z leśnikami, lekcje w terenie.

Posterunek Policji w Przybiernowie, Komenda Powiatowa Policja w Goleniowie – współpraca z pracownikami do spraw nieletnich, bezpieczeństwo uczniów, prelekcje w szkołach dla uczniów, rodziców, interwencje w sytuacjach trudnych, współpraca z dzielnicowym.

Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Przybiernów – wspólne spotkania, występy uczniów OREW  w szkole, Ośrodku Kultury.

Koło Wędkarskie „Pstrąg” – uczestniczenie uczniów i ich rodzin w akcjach, imprezach np. „Bezpieczne wakacje nad jeziorem”, „Zakończenie wakacji z wędką”, sponsoring, wyprawki szkolne.

Parafia Rzymskokatolicka – udział w uroczystościach, festynach.

Klub Sportowy LZS Przybiernów – lekcje otwarte w szkole, udział uczniów w treningach, zawodach.

Sołtys, Rada Sołecka Czarnogłowy – współorganizacja imprez, sponsoring, pomoc w pracach na terenie wokół szkoły.

Ad III. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój.

            Uzyskane informacje jasno wskazują, iż współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. Potwierdzali to wszyscy badani. Na czym polega ten rozwój, jakie korzyści z niego czerpią nawzajem szkoła oraz podmioty z nią współpracujące?

·         Lokalne środowisko społeczne (włączanie się szkoły w życie społeczne Gminy Przybiernów). W środowisku szkoła oprócz tego, że jest placówką kształcącą, wychowawczą i opiekuńczą, pełni również rolę ośrodka kultury. Przy wzajemnej współpracy wielu grup społecznych włącza się w tworzenie życia kulturalnego i społecznego. Dla szkoły jest to płaszczyzna, na której można realizować założenia wychowawcze i kształcące, uatrakcyjniając życie lokalnej społeczności.

    Środowisko przyrodnicze – daję swobodę obcowania i poruszania się                     w naturalnym środowisku. Bliskość natury to możliwość prowadzenia zajęć w terenie, swobodnych spacerów, wycieczek i spotkań z pracownikami Nadleśnictwa Rokita. Kształtuje postawy proekologiczne.

 

 

·         Rodzice i dziadkowie naszych uczniów i osoby współpracujące ze szkołą – (rozmowy, wymiana informacji o uczniu, współorganizacja uroczystości, imprez szkolnych i lokalnych) – wzajemne wsparcie w nawiązywaniu relacji, dających szansę na rozwijanie uczuć i więzi rodzinnych, kształtowanie postaw wzajemnego szacunku. Szacunku do osób starszych, niepełnosprawnych, rozumienie wzajemnych potrzeb, poszanowanie praw i respektowanie obowiązków. Rodzice, dziadkowie i osoby będące przedstawicielami środowiska lokalnego są partnerami w procesie kształcenia i wychowania uczniów. Oczekuje się, że ważnym przedsięwzięciem naszej szkoły będzie organizowany corocznie Bal Dobroczynny, z którego dochód będzie przekazywany szkole.

 

·         Instytucje społeczne – poprzez włączanie się różnych instytucji społecznych w proces dydaktyczny, uczniowie mają możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach, a instytucje poszerzają swoją działalność o współpracę ze szkoła. Mogą uczestniczyć w procesie kształtowania przyszłych pokoleń.

 

 

·         Wykorzystanie zasobów szkoły na rzecz środowiska – jako, że szkoła dysponuje odpowiednią bazą lokalową, zasobami ludzkimi, zatem podmioty współpracujące z placówką mają możliwość wykorzystywania tychże zasobów. Najczęściej jest to udostępnianie sali sportowej w celu organizacji rozgrywek sportowych i treningów oraz kuchni i świetlicy szkolnej pełniącej funkcję jadalni.

 

Ad IV. Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów.

 

·       Współpraca z instytucjami daje uczniom pole do działania, możliwość wchodzenia w szersze życie społeczne. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, talenty. Nabywają nowe umiejętności. Kształtują swoją postawę odpowiedzialności za najbliższe środowisko.

·       Instytucje są organizatorami wielu imprez, konkursów, zawodów sportowych, dając przy tym finansowe wsparcie na nagrody, wyjazdy edukacyjne i wycieczki. Rozwijanie motywacji do podnoszenia poziomu własnej wiedzy uczniów poprzez przyznawanie nagród.

·       Szkoła współpracuje z instytucjami włączającymi się w edukację, co wzbogaca ofertę dydaktyczną i przekłada się na wyniki uczniów.

·       Uczestnictwo i włączanie się w obchody uroczystości historycznych na forum społeczności lokalnej daje okazję do wielopokoleniowego spotkania i kształtowania postaw patriotycznych poprzez osobiste przeżywanie uczestników.

·       Współpraca z organizacjami i instytucjami powołanymi statutowo do pomocy potrzebującym daje uczniom i ich rodzinom wsparcie finansowe i opiekuńcze, a włączanie się uczniów do akcji charytatywnych jest okazją do rozwoju wrażliwości i empatii.

·       Ośrodki i stowarzyszenia o charakterze sportowo – rekreacyjnym dają możliwość zaproponowania uczniom atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu, a tym samym jest to okazja do kreowania zdrowego stylu życia.

 

VII. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

1.Odpowiedzi na pytania kluczowe:

·         Z przeprowadzonej ewaluacji i zgromadzonych informacji wynika, że nauczyciele we współpracy z podmiotami naszej społeczności rozpoznają i zaspokajają najważniejsze potrzeby uczniw i środowiska lokalnego.

·         Działania podejmowane przez szkołę w celu zaspokajania potrzeb własnych i społeczności wykorzystują zasoby własne i środowiska lokalnego.

·         Działania szkoły są ukierunkowane na rozwój każdego ucznia. Koncentrują się na diagnozowaniu i rozwijaniu uzdolnień   i zainteresowań uczniów. Możliwość taką stwarzają liczne konkursy i zawody w których uczniowie mogą brać udział.

·         Szkoła podejmuje także działania o charakterze pomocowym dla uczniów mających trudności w nauce, dla rodzin o niskim statusie społecznym, zagrożonych wykluczeniem społecznym. We współpracy z OPS w Przybiernowie organizowane jest dożywianie.

·         Przedstawione wyniki badania obszaru objętego ewaluacją nie mają charakteru liczbowego. Sygnalizują natomiast i podkreślają one fakt istnienia współpracy i korzyści z niej płynących, gdyż nie mają przeważnie charakteru obligatoryjnego, a wynikają z aktualnych potrzeb i zainteresowania, zarówno ze strony szkoły jak i środowiska lokalnego.

2.Wnioski:

·         Ze względu na specyfikę środowiska szkoła pełni ważną rolę kulturotwórczą w lokalnej społeczności. W związku z tym konieczna jest dalsza ścisła współpraca z przedstawicielami grup środowiska lokalnego i instytucji wspierających rozwój kultury, aktywności społecznej i obywatelskiej.

·         Szkoła jest ważnym ośrodkiem dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym i na miarę możliwości spełnia swoje zadania, jednak dla lepszego funkcjonowania niezbędne jest stałe pozyskiwanie wsparcia finansowego i zabieganie o sponsoring instytucji wspierających.

·         W związku ze zmieniającymi się potrzebami szkoły i różnych środowisk, istnieje konieczność stałego monitorowania problemu.

·         Działania szkoły odbierane są pozytywnie przez przedstawicieli różnych grup naszej społeczności i instytucji wspierających.

Podsumowanie:

·         Działania szkoły i środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju są systematycznie i celowo planowane.

·         Planowane działania szkoły i środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju są uwzględniane w dokumentacji szkolnej.

·         Rozpoznaje się potrzeby szkoły i środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

·         Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz wzajemnego rozwoju.

·         Współpraca szkoły ze środowiskiem wpływa korzystnie na jej rozwój.

·         Współpraca szkoły ze środowiskiem wpływa korzystnie na społeczność lokalną.

·         Uczniowie wynoszą różnorodne korzyści ze współpracy  z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

3.Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły:

·         Zauważa się potrzebę wspólnego opracowania planu przedsięwzięć przy udziale wszystkich wyszczególnionych powyżej podmiotów. Dzięki temu działania szkoły wychodziłyby naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom środowiska lokalnego, instytucji i jednocześnie sprzyjałyby dalszemu rozwojowi szkoły. Z rozmowy z dyrektor szkoły wynika, iż taki wspólny plan działań na rok szkolny 2019/2020 związany ze współpracą zostanie opracowany  z Nadleśnictwem Rokita.

4.Formy upowszechniania raportu:

·       Przedstawienie raportu ewaluacji na Radzie Pedagogicznej.

·       Umieszczenie na stronie internetowej szkoły.

·       Załączenie do dokumentacji pracy szkoły.

 

 

 

 

 


POMOC DLA WOJTUSIA CERAZY

 

Rodzice i uczniowie klasy 5 przygotowali akcję charytatywną na rzecz małego Wojtusia Cerazy z Golczewa, który urodził się bez gałek ocznych.

W czwartek 4 kwietnia 2019 r. w szkole odbyła się akcja pt. „Cegiełka dla Wojtusia”, gdzie każdy dorzucając swoją cegiełkę w zamian otrzymywał upominek.

Natomiast 5 kwietnia rodzice uczniów z klasy 5 przygotowali kawiarenkę z pysznymi ciastami, goframi i napojami.

Dzięki ogromnemu zaangażowani rodziców, uczniów klasy 5, cegiełkom, czyli pieniążkom dorzuconym przez uczniów i osoby odwiedzające naszą szkołę w dwa dni zebraliśmy kwotę 

3 417,78,zostały wpłacone na konto Fundacji SIEPOMAGA.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc.

SPRAWOZDANIE Z V EDYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 Dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w naszej szkole 9 XI 2018 roku po raz piąty  odbyła się cykliczna impreza Niepodległościowego Turniej Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców.

Do zawodów zgłosiły się 5 drużyn chłopców i 3 drużyny dziewcząt z klas IV- VIII. Ekipy piłkarskie wymyśliły nazwę swojego zespołu nawiązującą do wydarzeń historycznych, przygotowały plakaty prezentujące drużynę oraz koszulki. W turnieju wzięło udział 40 uczniów ( 26 chłopców i 14 dziewcząt). Mecze rozgrywano system „każdy z każdym” a w grupie chłopców z podziałem na starszą klas VII- VIII oraz młodszą klas IV- VI. Opracowano wspólnie z uczniami regulamin zawodów, który został przedstawiony na gazetce sportowej. Uczniowie mogli sprawdzić się w roli sędziego, protokolanta oraz kibica. Ostatecznie klasyfikacja przedstawia się następująco:

Ø w kategorii dziewcząt

 

        I miejsce Dywizjon 303

        II miejsce FC Legiony Polskie

        III miejsce AC Niepodległość

 

Ø w kategorii chłopców klas IV -VI

 

        I miejsce Legiony Dąbrowskiego

        II miejsce FC Grunwald

        III miejsce FC Legiony

 

Ø w kategorii chłopców klas VII- VIII

I miejsce Orły

II miejsce FC Szwoleżerowie

 

Każdy uczestnik otrzymał medal, dyplom oraz upominki. Impreza była wspaniałą zabawą integrującą uczniów rozwijającą ich zainteresowania oraz popularyzującą aktywność ruchową.Sprawozdanie z udziału  w  Mistrzostwach Powiatu w drużynowym tenisie stołowym chłopców w ramach ID w Wierzbięcinie 19 XII 2018roku.

Reprezentacja  naszej szkoły brała udział w drużynowych zawodach tenisa stołowego w kategorii chłopców na szczeblu powiatowym. Przepustką do tych zawodów było wygranie Mistrzostw Gminy Przybiernów. Po emocjonujących meczach chłopcy w składzie Damian Witek, Gracjan Włodarczyk oraz Mikołaj Banke zajęli III miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w drużynowym tenisie stołowym chłopców. Zawody obywały się w SP w Wierzbięcinie.

 Gratulacje!!!!!!!!!!!!!!!!

Sprawozdanie z III Edycji Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Wierszem patriotycznym niepodległość Polski świętujemy”

W roku szkolnym 2018/2019 chcieliśmy uczcić 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę stąd hasło naszego konkursu recytatorskiego - „ Wierszem patriotycznym niepodległość Polski świętujemy”. W tegorocznym konkursie uczestniczyło 18 uczniów z klas 0- VIII. Komisja w składzie Jolanta Grześkowiak, Urszula Maciejewska , Waldemar Majewski wysłuchali recytacji przygotowanych utworów i wybrali najlepszych wykonawców w dwóch kategoriach wiekowych , klas 0 – IV oraz V- VIII. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy a trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii nagrodzono książkami.

Laureaci konkursu

- w kategorii klas O – IV

I miejsce     Milena Wesołowska – klasa 2

II miejsce   Dominika Kamińska – klasa 0

              oraz Roksana Lewandowska- klasa 1

III miejsce Laura Kamińska- klasa 1

              oraz Aleksander Mrówka- klasa 2

 

- w kategorii klas V- VIII

I miejsce     Oliwia Stelmasik - klasa 8

II miejsce   Anna Wojtecka – klasa 8

III miejsce   Dominika Załoga – klasa 6Droga do finału wojewódzkiego w tenisie stołowym dziewcząt.

11 grudnia 2018 roku  rozegrane  zostały Mistrzostwa Gminy w Przybiernowie, które były awansem do mistrzostw powiatu. Szkołę  reprezentowały uczennice klasy VI Dominika Załoga , Maja Jędrzejewska oraz Patrycja Salamon.Następnie uczennice 18 grudnia 2018 roku zajęły I miejsce w Mistrzostwach Powiatu  w Wierzbięcinie , co było przepustką do dalszych rozgrywek. W skład zespołu wchodziły Dominika Załoga, Maja Jędrzejewska oraz Oliwia Kurłowicz.15 lutego 2019 roku w tym samym składzie dziewczynki wywalczyły po zaciętej walce II miejsce w Zawodach ¼ Finału Wojewódzkiego w Szczecinie , godnie reprezentując nie tylko naszą szkołę ale również powiat goleniowski. Nasze skromne i zdolne uczennice awansowały do finału na szczeblu wojewódzkim. 

25 marca 2019 roku rozegrany został Finał Wojewódzki 8 najlepszych zespołów dziewcząt. Po emocjonujących meczach nasze uczennice zajęły zaszczytne III miejsce . Jest to ogromny, znaczący  sukces dziewcząt Dominiki Załogi, Mai Jędrzejewskiej oraz Wiktorii Kondrackiej. Gratulacje i życzymy dalszych  sukcesów.

 INFORMACJA O ODBYTEJ WIECZORNICY PATRIOTYCZNEJ W CZARNOGŁOWACH

  15 listopada 2018 r. w Ośrodku Kultury w Czarnogłowach odbyła się wieczornica patriotyczna upamiętniająca przypadającą w tym roku 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowana przez nauczycieli i uczniów Szkoły podstawowej im. Wł. Komara    
i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach.
  Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, mieszkańcy okolicznych miejscowości, władze gminy na czele z panią wójt Lilią Ławicką, kierownik oddziału wydziału kształcenia ogólnego i specjalnego w Nowogardzie Kuratorium Oświaty w Szczecinie panią Hanną Bogutą, księdzem proboszczem Krzysztofem Jęczmionką oraz przedstawicielami lokalnych środowisk spotkali się, aby wspólnie uczcić pamięć o ludziach i wydarzeniach    
z przeszłości, ważnych dla naszego narodu. Mottem spotkania były słowa Józefa Piłsudskiego „Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem”.
  Po krótkim wprowadzeniu w atmosferę niepodległościowego świętowania przez uczennicę klasy ósmej, uczniowie szkoły z wielu klas zaprezentowali uczestnikom wieczornicy montaż słowno – muzyczny „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”.
Czytano teksty historyczne, recytowano poezję patriotyczną, wspomniano trudne momenty w dziejach ojczyzny oraz śpiewano pieśni historyczne i patriotyczne, które są częścią naszej tożsamości narodowej, opowiadają o naszych dziejach, sławią bohaterów, krzepią ducha. Na koniec zaśpiewano w całości hymn Polski.
  Po zakończeniu części artystycznej dyrektor szkoły Jolanta Grześkowiak powitała i jednocześnie podziękowała wszystkim licznie przybyłym gościom na wieczornicę.
  W swoim przemówieniu dyrektor szkoły podkreśliła iż Wieczornica jest jedyną z wielu uroczystości i projektów, które szkoła podejmowała na przestrzeni wielu miesięcy z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przeczytała uczestnikom wieczornicy życzenia napisane przez uczniów dla Polski. Dyrektor szkoły podziękowała wszystkim nauczycielom za pracę i przygotowanie wieczornicy, uczniom za ich piękny występ oraz wszystkim pracownikom niepedagogicznym szkoły, rodzicom, przyjaciołom szkoły za wszelką pomoc. Następnie wszystkich poprosiła o pozostanie jeszcze w świątecznym, niepodległościowym nastroju i wysłuchanie utworów przygotowanych przez Instruktorkę Ośrodka Kultury w Czarnogłowach oraz grupę uczennic i jednej z nauczycielek szkoły.
  Na koniec spotkania były przemówienia pani Wójt oraz pani Kierownik Delegatury i Księdza Proboszcza.
  Wszystkiego dopełniły patriotyczne elementy dekoracji sal w biało – czerwonej scenerii oraz słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.


                Informację sporządziła:
                        dyrektor szkoły
                        Jolanta GrześkowiakDNIA 21.04. 2018 r. w GOK w Czarnogłowach odbyła się zabawa charytatywna na rzecz naszej szkoły. Zarobiliśny 7031,60 zł. !!!!!!!!!!!!! Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

         Zebrania z rodzicami

 ROK SZKOLNY 2018/2019

 SEMESTR II
25.03.2019 r. godzina 16.00
13.05.2019 r. godzina 16.00
 OPŁATA ZA UBEZPIECZENIE DZIECKA WYNOSI 39,50 ZŁ


 Rada Rodziców

 Rada Rodziców przy S. P. w Czarmogłowach:


   

 Rada Rodziców:

Ewelina Kamińska

Beata Boińska

Krystyna Dutko

Edyta Gniadek

Marlena Tatar

Małgorzata Strumińska

Rafał Witek

Jolanta Wojciechowska

Monika Kamińska

 

Prezydium Rady Rodziców:


przewodnicząca  Monika Kamińska

zastępca przewodniczącej Rafał Witek

skarbnik Marlena Tatar

sekretarz Małgorzata Strumińska

członek Ewelina Kamińska

 

Komisja Rewizyjna:

Elżbieta Stelmasik

Marzena Leszczyńska

Małgorzata Kurek

 
 RADA RODZICÓW INFORMUJE:
 Prosimy o wpłaty 30, 00 zł jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny 25,00 zł jeśli do szkoły   uczęszcza jedno dziecko z rodziny Rozkład jazdy autobusu szkolnego

 Rok szkolny 2018/2019

Po zakończonych lekcjach:

poniedziałek: 13.05,  15.50

wtorek:        13.05,  14.55

środa:         13.05,  14.55

czwartek:    14.00,  15.50

piątek:       13.05,  14.5

 Dowóz dzieci do szkoły z miejscowości:

 Włodzislaw           805

 Leszczno             715

 Rokita                 750

 Moracz                800

 Świętoszewko     820

 Świętoszewo       815

 Odwozy ze szkoły:

  1300      i 14.55


UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE

 03. 09. 2018 r. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 08. 10. 2018 r. Ślubowanie klasy I

 12. 10. 2018 r. Dzień Edukacji Narodowej - uroczysty apel

   07.11.2018 r.    IV Niepodległościowy Turniej Piłki Nożnej,

   09. 11. 2018 r. apel z okazji Święta Niepodległości.  Wieczornica z okazji Święta Niepodległości w GOK w Czarnogłowach

listopad             Szkolny Turniej Tenisowy

  30. 11. 2018 r. zabawa andrzejkowa klas IV - VIII

 06.12. 2018 r. szkolne "Mikołajki"

 21.12. 2018 r. apel z okazji świąt Bożego Narodzenia

   18. 01. 2019 r. szkolna zabawa karnawałowa "Choinka 

    22. 01. 2019 r. apel z okazji Dnia Babci i Dziadka

   marzec            konkurs języka polskiego

 marzec            Międzyszkolny Turniej Koszykówki

 30.04.2019 r.      uroczystości z okazji Dnia Flagi i Konstytucji 3 Maja 

 maj                Konkurs matematyczny

 maj                Konkurs recytatorski

 24. 05. 2019 r.    Dzień Matki i Ojca - apel

 maj/czerwiec       Szkolny Konkurs Wiedzy o Sporcie

 maj/czerwiec      "Piękno Sportu" - międzyszkolny konkurs plastyczny

 31. 05. 2019 r.     Dzień Sportu - Dzień Dziecka

   czerwiec     Gminny Dzień Olimpijczyka

 czerwiec             Konkurs języka angielskiego

 21. 06. 2019 r. uroczyste zakończenie roku szkolnego


  Konkursy szkolne i międzyszkolne Szkolny Turniej Tenisowy                      listopad 2018 

 Międzyszkolny Turniej Koszykówki           marzec 2019 

 Konkurs języka polskiego                       marzec 2019

 Konkurs matematyczny                          maj 2019

 Konkurs recytatorski                              maj 2019

 "Piękno Sportu" -międzyszkolny konkurs plastyczny  maj/czerwiec

 Szkolny Konkurs Wiedzy o Sporcie           maj/czerwiec

 Konkurs Języka Angielskiego       czerwiec 2019


 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 


  Kalendarz roku szkolnego
 03. 09. 2018 r. rozpoczęcie roku szkolnego

 01. 11. 2018 r. Wszystkich Świętych 

   02.11. 2018 r.  dzień wolny od zajęć

 22. 12. 2018 - 01. 01. 2019 r. zimowa przerwa świąteczna

 12. 01. 2019 r. zakończenie I semestru nauki

 28. 01. - 10.02 . 2019 r. ferie zimowe
   15, 16, 17. 04. 2019 r. sprawdzian ósmoklasisty

  2019 r. wiosenna przerwa świąteczna

 01,02, 03. V. 2019 r. Święto Pracy, Dzień Flagi, Święto Konstytucji

 20. 06. 2019 r. Boże Ciało 

 21. 06. 2019 zakończenie roku szkolnego

 

NAUCZYCIELE UCZĄCY W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

  DYREKTOR SZKOŁY: Jolanta Grześkowiak, mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pedagogiki ogólnej, 

        studia podyplomowe zarządzanie oświatą, nauczyciel mianowany

Fiłkowska Magdalena mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany
 studia podyplomowe: - plastyka
                                  - muzyka
                                  - terapia pedagogiczna
 studium pedagogiczne: - wychowanie przedszkolne

Grześkowiak Katarzyna mgr pedagogiki ogólnej, resocjalizacyjnej i opiekuńczej,

     studia podyplomowe edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, nauczyciel mianowany

 Chadaś Elżbieta mgr edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z diagnozą i terapią pedagogiczną, nauczyciel kontraktowy


ks. Jęczmionka Krzysztof: teologia, kurs katechetyczno - pedagogiczny

Kamińska Grażyna mgr nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego, nauczyciel mianowany

Kazimierczuk Danuta mgr filologii rosyjskiej, nauczyciel mianowany

  studia podyplomowe: - język polski

             - język francuski

Kowalewska Emilia mgr matematyki i informatyki, nauczyciel dyplomowany
                                    - europejski certyfikat umiejętności komputerowych  

Maciejewska Urszula mgr wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany 

 kwalifikacje dodatkowe: - certyfikat języka niemieckiego

                                      - instruktor lekkiej atletyki
                                      - instruktor fitnes
                                      - bibliotekarz
  studia podyplomowe: - bibliotekoznawstwo

 Majewska Ewa mgr filologii polskiej, nauczyciel mianowany
studia podyplomowe: - zarządzanie placówkami oświatowymi,
                                  - przyroda
                                  - surdopedagogika 

                                 - nauczanie biologii i geografii 

           - edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej 
Majewski Waldemar mgr filologii polskiej, nauczyciel mianowany
     studia podyplomowe: - oligofrenopedagogika

            - historia

Mańczak Bożena mgr filologii słowiańskiej, nauczyciel dyplomowany

           - studia podyplomowe historia i wiedza o społeczeństwie

Mikuła Agnieszka mgr teologi, nauczyciel dyplomowany
    studia podyplomowe: - historia
   studium pedagogiczne: wychowanie przedszkolne

Joanna Pajestka  studia wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel dyplomowany

 - mgr inż. technologii i inżynierii chemicznej

 - studia podyplomowe: - chemia

            - matematyka
Tomczyk Monika mgr matematyki, nauczyciel dyplomowany

Suleja Agnieszka mgr pedagogiki rewalidacyjnej i korekcyjnej
    licencjat nauczana języka angielskiego, nauczyciel mianowany  


Świerczyńska Beata licencjat języka niemieckiego, nauczyciel dyplomowany

           
Wójcik Wioletta mgr nauczania początkowego, nauczyciel dyplomowany
     studia podyplomowe: - logopedia
                                  - glottodydaktyka

                                      - oligofrenopedagogika 


                        Sprawozdanie z realizacji programu Aktywna Tablica

                W ubiegłym roku szkolnym szkoły z terenu Gminy Przybiernów przystąpiły do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach programu szkoły podstawowe są wyposażane w tablice interaktywne, projektory, głośniki , interaktywne monitory dotykowe. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.
              Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów
i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
              Warunkiem otrzymania wsparcia było pozytywne rozpatrzenie wniosku składanego przez dyrektora szkoły: spełnienie wymogów formalnych (m.in. dostęp do Internetu
i posiadanie odpowiedniej ilości komputerów przenośnych) oraz odpowiednie umotywowanie potrzeby wsparcia – przedstawienie informacji o planowanych sposobach korzystania
z zakupionych w ramach programu pomocy dydaktycznych.
            W Gminie Przybiernów pozytywnie został rozpatrzony wniosek Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach.
            Przed przystąpieniem do programu szkoła posiadała 3 rzutniki multimedialne i 2 tablice interaktywne. Wniosek obejmował zakup jednej tablicy wraz z rzutnikiem i dwóch monitorów dotykowych. Obecnie więc niemal w każdej klasie znajdują się nowoczesne urządzenia multimedialne. Sprzęt kosztował 17 498 zł, z czego dotacja wyniosła 13 988 zł , organ prowadzący pokrył pozostałą część oraz koszty instalacji urządzeń.

Przystąpienie do programu nakłada na szkołę określone obowiązki. Wszyscy nauczyciele przeszli szkolenie z obsługi sprzętu, część dodatkowo szkoli się na kursach organizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W ramach sieci szkół prowadzona jest współpraca z okolicznymi szkołami, m.in. w Wysokiej Kamieńskiej. Nauczyciele wymieniają się doświadczeniami, scenariuszami zajęć, przygotowują lekcje koleżeńskie.

          Możliwość dostępu praktycznie na każdych zajęciach do wysokiej klasy sprzętu multimedialnego pozwala nauczycielom docierać do uczniów w bardziej atrakcyjny

 i skuteczny sposób. Wykorzystanie gotowych materiałów (np. korzystanie z e-podręcznika) urozmaica zajęcia , uaktywnia uczniów i uczy pracy zespołowej.

Wspólne „zwiedzanie galerii” (interaktywne wędrówki po muzeach, słuchanie fragmentów koncertów pozwala na urozmaicenie lekcji języka polskiego, plastyki, muzyki i daje namiastkę uczestniczenia w kulturze. Fragmenty filmów fabularnych i dokumentalnych wzbogacają lekcje j. polskiego, historii i przyrody. Interaktywne ćwiczenia są niezbędnym elementem każdej lekcji języka obcego. Na przedmiotach przyrodniczych oprogramowanie zawierające animacje, zdjęcia preparatów mikroskopowych, symulacje doświadczeń pozwala zrozumieć abstrakcyjne tematy i pojęcia. W efekcie uczniowie zaczynają dostrzegać pożyteczne a jednocześnie ciekawe sposoby korzystania z Internetu. Nauka staje się ciekawsza, a co za tym idzie, skuteczniejsza.
   SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH GIER I ZABAW RUCHOWYCH ZORGANIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA PRZĘSTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ
„RAZEM BEZPIECZNIEJ” IM. WŁADYSŁAWA STASIAKA NA LATA 2016 I 2017
„ ŚWIADOMIE BEZPIECZNI W GMINIE PRZYBIERNÓW”


W ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 „Świadomie bezpieczni w Gminie Przybiernów” w Szkole Podstawowej w Czarnogłowach realizowane były zajęcia sportowe – Gry i zabawy ruchowe pod hasłem „Chcesz kopnąć weź piłkę”. Adresatami tych zajęć byli uczniowie z klas I- III. Były to dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające sprawność fizyczną i umiejętności sportowe. Na zajęcia uczęszczało 16 uczniów. Zrealizowano 40h zajęć sportowych w formie gier i zabaw ruchowych. Głównym celem zajęć było propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez zaspokojenie biologicznej potrzeby ruchu i rozwijanie zainteresowań sportowych.
W czasie zajęć dzieci podnosiły ogólną sprawność fizyczną poznawały przepisy z różnych gier i zabaw, kształtując swoje cechy motoryczne takie jak zwinność, szybkość, siłę i wytrzymałość. W trakcie zajęć dzieci uczyły się i przestrzegały zasady „fair play”.
Udział w zajęciach stworzył możliwość doskonalenia umiejętności współdziałania, podporządkowania się celom zespołu dla osiągnięcia jak najlepszego wyniku, ale również wyrozumiałości i szacunku do kolegi bez względu na wynik rywalizacji. Dzieci podczas przeprowadzanych różnych gier i zabaw w formie współzawodnictwa uczyły się panowania nad swoimi emocjami, godnie przyjmując porażkę. Podczas zajęć uczniowie byli zachęcani do podejmowania wysiłku i nagradzani w formie pochwały za uzyskane efekty swojego zaangażowania. Dbano o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa , higieny stroju w trakcie organizacji pracy na zajęciach. Uczniowie bawili się w ulubione zabawy i gry, ale przede wszystkim poznali różne rodzaje gier i zabaw orientacyjno- porządkowych, zabaw z mocowaniem na czworakach; gry i zabawy bieżne, rzutne, skoczne, kopne 

oraz grali w mini piłkę nożna, koszykową i siatkową.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci co można było zaobserwować podczas dużego zaangażowania dzieci w trakcie zajęć. Uczniowie wzbogacili się o znajomość przepisów różnorodnych gier i zabaw a niektóre z nich mogą samodzielnie wykonywać w czasie wolnym już bez obecności nauczyciela w dowolnej grupie rówieśniczej.

 

                                                                                                          Sprawozdanie opracowała

<